НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 
P6150056 Викладачі кафедри фізики Харківського національного університету імені О.М. Бекетова крім наукових досліджень в різних галузях фізики активно працюють над підвищенням якості освіти, ведуть розробки нових форм і методів навчання. Досягнення наших співробітників були представлені на багатьох конференціях і в публікаціях фахових журналів.

За останні 5 років викладачі кафедри представили 7 доповідей на 4 профільних і міждисциплінарних конференціях:

  • Міжнародна науково-практична конференція “Фундаментальна освіта ХХI століття: Наука, практика, методика”, м. Харків, ХНУБА, 2013 р.
  • IV міжнародна науково-методична конференція “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”. Львів, (Національний університет) НУ “Львівська політехніка”, 2013 р.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 5-6 квітня 2014 р.
  • Міжнародна науково-методична конференція" Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу (з метою підвищення якості підготовки фахівців)" Харків: ХАДІ, 2014 р.