Всі викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи за темою "Дослідження фізичних властивостей твердих тіл". За результатами наукових досліджень в 2001 - 2014 рр. викладачами та аспірантами кафедри опубліковано велику кількість наукових статей, отримано 3 патенти, захищено 9 кандидатських дисертацій. Наукові праці викладачів опублікованих в таких відомих фахових наукових виданнях як: «Фізика твердого тіла», «Акустичний журнал», «Фізика низьких температур», «Кристалографія», «Phys. Statе Solіd »,« Листи в ЖТФ »,« Ukrainian Journal of Physics »,« Functional materials »,« Питання атомної науки і техніки »,« Фізика металів і металознавство »та інших.
Результати наукових досліджень знайшли відображення у виступах викладачів на різних наукових конференціях і симпозіумах. Викладачі кафедри приймали участь в наступних міжнародних конференціях: «Сучасні проблеми квантової теорії», «Фізичні явища в твердих тілах», «Структурна релаксація в твердих тілах» та інших.

Детальніше ці та інші аспекти наукової роботи співробітників кафедри фізики розглянуті у відповідних розділах.

- Наукова робота
- Науково-методична робота
- Навчально-методична робота
- Наші розробки