ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

На кафедрі фізики працюють 6 викладачів. Очолює кафедру доктор технічих наук. проф. С. І. Планковський

Plankovskiy

 Планковський Сергій Ігорович, Народився 20 березня 1963 року у м. Володимир-Волинський, Волинської області. Громадянин України.

 

Освіта та одержані наукові ступені і звання

 • 1986 Інженер-механік з літакобудування, диплом серії   ИВ-І № 177368 від 22 лютого 1986 р., Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського, факультет літакобудування, кафедра технології літакобудування
 • 1990-1992 Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського, аспірантура, кафедра технології літакобудування
 • 1994 Кандидат технічних наук, диплом серії КН № 005685 від 18.05.1994 р. наукова спеціальність 05.13.16 – застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях, Інститут проблем машинобудування НАН України
 • 2005 Доцент, диплом серії ДЦ № 010723 від 21.04.2005 р., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра технології виробництва літальних апаратів
 • 2009 Доктор технічних наук, диплом серії ДД №007656 від 14.10.2009 р., наукова спеціальність 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • 2011 Професор за кафедрою технології виробництва літальних апаратів, диплом серії 12 ПР № 007092 від 01.07.2011 р., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Професійна діяльність

 • 1986-1988 Інженер, Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського, кафедра технології літакобудування
 • 1988-1989 Молодший науковий співробітник, Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського, кафедра технології літакобудування
 • 1990-1992 Аспірант, Харківський авіаційний інститут імені М. Є. Жуковського
 • 1993-1995 Науковий співробітник, Харківський авіаційний інститут імені М. Є. Жуковського, кафедра технології літакобудування
 • 1995-1998 Старший науковий співробітник, Харківський авіаційний інститут імені М. Є. Жуковського, кафедра технології літакобудування
 • 1998-2006 Помічник ректора з питань інформації та зовнішньої діяльності, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • 2006-2010 Доцент, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра технології виробництва літальних апаратів
 • 2010-2015 Професор, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра технології виробництва літальних апаратів
 • 2012-2015 В. о. декана факультету підготовки іноземних громадян, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • з 2015 Декан факультету літакобудування, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

 

Навчально-методична робота

 • на рівні підготовки бакалаврів розробляв, підтримував та викладав курси «Зварювання в авіації», «Технологія заготівельно-штампувальних робіт», «Технологія складальних робіт», «Моделювання технологічних процесів», здійснював керівництво випускними роботами бакалаврів, входив до складу Державних екзаменаційних комісій
 • на рівні підготовки магістрів розробляв, підтримував та викладав курси «Інтелектуальна власність», «Науково-дослідна робота», «Спеціальні розділи механіки суцільних середовищ», «Моделювання фізичних процесів», «Основи адитивного виробництва», здійснював керівництво випускними роботами магістрів, входив до складу Державних екзаменаційних комісій
 • на рівні підготовки докторів філософії розробляв, підтримував та викладав курси «Адитивні технології у виробництві літальних апаратів», «Математичне моделювання зварювальних та споріднених процесів»
 • автор 9 навчально-методичних по­сібників, з яких 1 з грифом МОН України
 • керівник 4 студентів, що стали переможцями та призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, 2 студентів – учасниками Європейського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Aerospace engineering»
 • керівник проектної групи з розробки освітньо-професійної програми «Технологія виробництва та ремонту літальних апаратів» за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, освітньо-професійної та освітньо-наукової програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • заступник голови НМК з механічної інженерії Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • член експертних комісій МОН з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм
 • голова науково-методичної підкомісії 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» Науково-методичної комісії з механічної інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України
 • заступник голови Галузевої експертної ради 13 «Механічна інженерія» Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти України

Наукова діяльність

 • керівник наукової групи з дослідження процесів обробки інтенсивними потоками енергії (лазерних, плазмових, іонних, детонаційних) стосовно до задач технології виробництва літальних апаратів
 • автор більш ніж 100 наукових публікацій, з яких 1 монографія, більш ніж 70 статей у фахових виданнях, 10 статей у журналах, реферованих в наукометричних базах Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24473286300), 9 патентів України
 • науковий керівник 10 науково-дослідних робіт МОН та ДФФД України
 • виконавець міжнародного наукового проекту Р299 «Електрогідравлічне формування листового металу для автомобілів» за грантом STCU
 • науковий керівник 10 аспірантів та здобувачів, що одержали науковий ступень кандидата технічних наук за науковими спеціальностями 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів» та 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»
 • учасник атестації наукових працівників в якості офіційного опонента
 • з 2010 року член спеціалізованої вченої ради Д64.062.04 Націона­льного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіа­ційний інститут» за спеціальністю 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»
 • 3 2016 року експерт секції 13 «Аерокосмічна техніка і транспорт» наукової ради МОН України (Наказ МОН від 22 січня 2016 року N 45), повторно обраний експертом за результатами конкурсного відбору відповідно до наказу МОН № 740 від 09.07. 2018 р.
 • допущений до державної таємниці
 • лауреат диплому ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу інновацій 2006 р., фіналіст Російського конкурсу інновацій 2007 р.
 • нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення» № 52, наказ 256-к від 25.03. 2005 р.

Досвід участі у міжнародних освітніх та наукових проектах

 • 1999 р. Стажування у провідних технічних університетах США за програмою «Інновації у освіті» USAID;
 • 2009-2014 Координатор освітньої програми подвійних дипломів за напрямом «Aerospace engineering» за угодою між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Туринським політехнічним університетом, Італія
 • 2011 Виконавець міжнародного наукового проекту Р299 «Електрогідравлічне формування листового металу для автомобілів» за грантом STCU
 • 2011-2014 Координатор освітньої програми подвійних дипломів за напрямом «Авіабудування» за угодою між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Московським державним технічним університетом ім. М. Баумана, Росія
 • 2005-2017 р. Учасник освітніх проектів Tempus та Tempus Tacis Європейської комісії, спрямованих на розробку нових та удосконалення існуючих курсів та підвищення якості освіти у відповідності до Європейських стандартів
 • 2011-2017 Координатор проектів академічної мобільності EWENT та ACTIVE між технічними університетами Євросоюзу, Молдови, Білорусі, України та Грузії за програмами ERASMUS та ERASMUS Mundus
 • 2012-2015 В.о. декана факультету підготовки іноземних громадян Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • 2013 Стажування у Чеському технічному уныверситеті, м. Прага за програмою академічних обмінів ERASMUS

Мовна підготовка

 • Українська (володію вільно)
 • Російська (володію вільно)
 • Англійська (сертифікат мовних курсів факультету підвищення кваліфікації ХАІ)

Сильні сторони

 • Комунікабельність
 • Креативність
 • Почуття гумору
 • Аналітичні здібності
 • Здатність до командної роботи

Контакти

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. +38 050 325 57 46

 Александр Матвеевич

Петченко Олександр Матвійовичдоктор фізико-математичних наук, професор.У 1967 році закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького. Дипломну роботу виконував на кафедрі фізики твердого тіла під керівництвом завідувача кафедри відомого вченого проф. Б.Я. Пінеса. Після закінчення університету, три роки працював науковим співробітником в інституті Біофізики АН СССР в лабораторії всесвітньо відомого кристалофізика А.І. Китайгородського. В листопаді 1970 року знову повернувся до ХДУ ім. О.М. Горького, в якості аспіранта.Там в січні 1976 р.  успішно захистив  кандидатську дисертацію під керівництвом  видатного вченого, д. фіз.-мат.наук, проф. В.І. Старцева.

У Харківській національній академії міського господарства почав працювати з 1976 р. спочатку асистентом і ст. викладачем кафедри (1976-1980 р.р.), а потім доцентом (1980-1993 р.р.) і професором (з 1993 р.). З вересня 2000 р. одержав призначення на посаду завідувача кафедри.

Протягом багатьох років плідно співпрацював з видатними фізиками  світового рівня Урусовськой А.О., Інденбомом В.Л., Альшицом В.І, (Москва, Інститут Кристалографії РАН ), Тяпуніной Н.О. (Москва, МГУ ім. М.Ломоносова ), вченими: Ленінградського ФТІ РАН ім. Іоффе, Харківського ФТІ низьких температур АН України ім.Б.І.Веркіна, Дон ФТІ АН України та інш.

 Професійно займається науковою діяльністю академічного рівня понад 50 років. В 1992р. захистив  докторську дисертації. Є науковим фахівцем світового рівня в області фізики твердого тіла та фізичної акустики.

Має видатні наукові здобутки в області фундаментальних досліджень квантових механізмів фонон-дислокаційних взаємодій; дисперсії швидкості пружних хвиль УВЧ - діапазону; резонансних і релаксаційних дислокаційних явищ; динамічного гальмування дислокацій елементарними збудженнями, зокрема фононами; процесів скидоутворення в кристалах, термоактиваційних явищ, радіаційних дефектів та ін. Є розробником цілого комплексу високопрецизійної вимірювальної техніки і новітніх фізичних експериментальних технологій для всебічного проведення акустичної спектроскопії кристалів і термоактиваційного аналізу рухливості дислокацій в квазіпружній області деформацій.

Його роботи  доповідались на різних наукових школах, конференціях, симпозіумах і опубліковані у багатьох фахових наукових журналах, збірниках, тощо. Зокрема:

 1. Петченко А.М., Старцев В.И. Температурная зависимость коэффициента торможения дислокаций в КСl при температурах 77-300 К.//Акуст. журнал, 1975.
 2. Urusovskaja A.A., Petchenko A.M.Kink-Band Formation in Csj Crystals. In Coll.Abstracts 12 Europen Crustallographic Meeting. Moscow, 1989.
 3. Петченко А.М. Дисперсия скорости продольных ультразвуковых волн в NaСl. //ФТТ,1990.
 4. Urusovskaja A.A., Petchenko A.M. MozgovoiV.I. The Influence of Strain Rate on Stress Relaxation //Phys. Stat. Sol, 1991.
 5. Петченко А.М Взаимодействие дислокаций с фононами в кристаллах LiF // Кристаллография, 1992.
 6. Петченко А.М. Исследование релаксационных процессов в кристаллах иодистого цезия в условиях сбросообразования //Известия Росийской Академии наук. Серия физическая, 1993.
 7. Petchenko A.M. Disloсation damping with phonons in KCl krystals //Functional Materials, 2000.
 8. Petchenko A.M., Petchenko G.A.Features of a resonance absorption of longitudial ultrasound in strained crystals KBr at temperature variations. // Functional Materials, 2007.
 9. PetchenkoA.M , G.A.Petchenko. Effect of crystal pre-straining on phonon damping of dislocations. // Functional Materials, 2008.
 10. Petchenko G.A., Petchenko A.M. The dislocation resonance absorption of ultrasound in KBr crystals at low temperatures. // Functional Materials, 2009.
 11. Petchenko О.M., Petchenko G.A. Рhonon drag of dislocations in KCl Crystals with various dislocation structure states. Ukr. J. Phys. 2010.

За видатні наукові досягнення він отримав Certificate of Recognition від The Marquis Whos Who Publications Board, а його ім’я занесене до книг про видатні постаті сучасності:

 • Whos Who in the World”, New Providence. U.S.A., 14 Edition, 1997, P.1132.
 • 2000 Outstanding People of the 20 th Century”, Cambridge, England, 1998, P.190.
 • “Who’s Who in the World”, New Providence. U.S.A., 16 Edition, 1999, P.1260.
 • “Науковці України – еліта держави” (Київ,Україна 2014 р.).

У 2005р. був нагороджений Дипломом переможця обласного конкурсу Вища школа Харківщини – кращі імена в номінації “Викладач фундаментальних дисциплін”.

У 2016 отримав почесне звання Заслужений професор ХНУМГ імені О.М.Бекетова.

За період роботи В ХНУМГ імені О.М.Бекетова ним опублікувано понад 200 наукових та науково-методичних праць.

Наукові інтереси – експериментальна фізика.

        Детальніше...

Профілі в наукометричних базах:


Евгений СтаниславовичОрел Євгеній Станіславович - кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики. У 1991 р закінчив ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю теоретична фізика. Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 2003 р на посаді асистента кафедри фізики, а з 2013 р - доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність - стаж 14 років викладання фізики. Має біль ніж 80 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць.Тільки за період з 2012 по 2017р.р. опубліковано - 17 наукових, 2 - науково-методичні,15 - навчально-методичних праць та 1 навчальний посібник.

Член ред. колегії журналу "American Journal of Physics and Applications".

Наукові інтереси - низькотемпературний магнетизм вузькозонних металів.

Наукові контакти - ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ФТІНТ НАН України.
За видатні наукові досягнення в 2014 р був удостоєний Certificate of Recognition від The ​​Marquis Who's Who Publications Board, а його біографія, як видатного вченого розміщена в престижних міжнародних каталогах: "Who's Who in the World", New Jersey USA, 31st Edition, 2014 . - P.1803.  

      Детальніше...

Основні публікації:

 1. Orel E. S. Ordering in a narrow-band magnetic metal with exchange interactions // Low Temp. Phys. -2012. – V. 38, #7. P. 669 -670.
 2. Орел Е. С. Магнетизм и диэлектрическая восприимчивость ферритов-гранатов: теория и эксперимент // Вестник ХНУ, № 1076, серия «Физика», вып. 19, 2013. - С. 26-27.
 3. Beznosov A.B., Orel E.S. Spectrum of dynamic magnetic susceptibility of a randomized f-d magnet with spin-lattice coupling. 1. Shift of the magnetic resonance frequencies // Low. Temp. Phys -2004. V. 30 #9.P.721-728.
 4. Orel E. S. Electron correlations and magnetic excitations spectrum of the system with quasilocal magnetic moments / E. S. Orel, A. B. Бeznosov // Magnetic and Superconducting Materials, Eds. V. Akhavan, J. Jensen, K. Kitazava. – Singapore: World Scientific, 2000. – V. 2. – P. 881 – 888.
 5. Орел Є. С., Безносов А. Б. Спектр обмiнного резонансу вузькозонного металу з хаотизованими g-факторами квазiлокальних електронiв // УФЖ. -1995. Т.40, № 6. - С. 579-581.

Профілі в наукометричних базах:


Анатолий ВасильевичБезуглий Анатолій Васильович - кандидат фіз.-мат. наук, доцент. У 1964 р. Закінчив ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю радіофізика і електроніка. Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з вересня 2004 р. на посаді доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність- стаж 48 років викладання фізики і радіоелектроніки. Тільки за період з 2015 по 2017р.р. має - 8 наукових, 1- науково-методичну та 5 - навчально-методичних праць.

Наукові інтереси - дифракція електромагнітних хвиль.

Наукові контакти - ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

 Детальніше...

Основні публікації:

 1. Безуглий А.В. Дифракция Е- поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Межв. респ. сб. 1970. Вип.13.
 2. Безуглий А.В. Дифракция Н- поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Межв. респ. сб. 1970г. Вип.13.
 3. Безуглий А.В. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках из круговых ци-линдров со спиральной щелью // Известия вузов. Радиоэлектроника. 1970. Т.XV, № 12.
 4. Безуглий а.В. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках с периодическими щелями. // Известия вузов. Радиоэлектроника. 1973. Т.XVI, №5.
 5. Bezugliy A.V. On the scattering of electromagnetic waves by the infimt grating of the thin dielectric strips// The Fourth international Kharkov Symposium "Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves". Kharkov. Ukraine. 2001. June 4-9.

Профілі в наукометричних базах:


Евгений Иванович Назаренко Євгеній Івановіч - кандидат фіз.-мат. наук, доцент. У 1998 р закінчив ХНУ ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю фізика. Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 2001р. спочатку на посаді інженера, потім асистента і доцента кафедри фізики. Захистив кандидатську дисертацію в 2003 році і отримав диплом доцента в 2007 р. Педагогічна діяльність- стаж 14 років викладання фізики.

Наукові інтереси - нелінійні явища у фізиці твердого тіла, солітони.

Наукові контакти - ФТІНТ НАН України, ННЦ ХФТІ Інститут теоретичної фізики ім. Я. М.Ахіезера.

 Детальніше...

Основні публікації:

 

 1. Нацик В.Д., Назаренко Е.И. Динамика краудиона в трехмерном неоднородно деформиро-ванном кристалле»//ФНТ.2000. Т.26,№3. С.283-293.
 2. Нацик В.Д., Смирнов С.Н., Назаренко Е.И. Дробные и расщепленные краудионы в слож-ных кристаллических структурах »//ФНТ.2001.Т.27 №3. С.316-332.
 3. Нацик в.Д., Смирнов С.Н., Назаренко Е.И. Краудионы в атомарных криокристаллах и ме-таллах с ТЦК и ДЦК решетками»//ФНТ. 2001. Т.27,№11. С.1295-1307.
 4. Natsik V. D., NAZARENKO Е.I. Crowdion dynamics in а non-uniformly deformed three-dimensional cristal Abstracts of International Coference on Geometry, Integrability and Nonlinearity in Condensed Matter and Soft Condensed Matter Physics. – Bansko (Bulgaria). – 2001. – P. 26.
 5. Natsik V. D., NAZARENKO Е. I. Crowdion dynamics in а non-uniformly deformed three-dimensional cristal European Phys. J. B– 2002 – V. 29 – P. 285-289.
 6. Natsik V. D., Nazarenko Е. I. The equation of motion of a crowdion in the three-dimensional cristal Abstracts book of international coference "Crystal Materials"2005". – Kharkiv. – 2005. - P. 223.

Профілі в наукометричних базах: