ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

 

Для забезпечення навчального процесу 5 аудиторій з кафедрального фонду були виділені під лабораторії. Всі лабораторії розташовані в адміністративному корпусі на 3-му і 4-му поверхах в наступних аудиторіях:

 • Лабораторія механіки - ауд. 470a і 470б
 • Лабораторія молекулярної фізики і термодинаміки - ауд. 469
 • Лабораторія електрики та магнетизму - ауд. 349а
 • Лабораторія електростатики і постійного струму - ауд. 349б
 • Лабораторія оптики - ауд. 470б

 


Лабораторія механіки

Лабораторний практикум "Механіка" охоплює практично всі розділи відповідного лекційного курсу. Він включає в себе 7 лабораторних робіт, кожна з яких дублюється:

 • Лабораторна робота № 1. "Вивчення закону обертального руху твердого тіла за допомогою маятника Обербека".
 • Лабораторна робота № 2. "Зважування на аналітичних вагах і визначення щільності тіл".
 • Лабораторна робота № 3. "Визначення моменту інерції тіла за періодом крутильних коливань".
 • Лабораторна робота № 4. "Визначення коефіцієнта відновлення і часу зіткнення пружних кульок".
 • Лабораторна робота № 5. "Дослідження моменту інерції тіл різної геометричної форми".
 • Лабораторна робота № 6. "Визначення прискорення вільного падіння за допомогою фізичного маятника".
 • Лабораторна робота № 7. "Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою математичного маятника".
DSC09149 DSC09152 DSC09155
DSC09157DSC09159DSC09158

Лабораторія молекулярної фізики і термодинаміки

 

Лабораторний практикум "Молекулярна фізика і термодинаміка" включає в себе 4 лабораторні роботи, кожна з яких дублюється:

 • Лабораторна робота № 18. Визначення довжини вільного пробігу і ефективного діаметра молекул повітря методом вимірювання коефіцієнта внутрішнього тертя
 • Лабораторна робота № 19. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини
 • Лабораторна робота № 20. Визначення показника адіабати газів γ
 • Лабораторна робота № 23. Дослідження явища поверхневого натягу рідини
DSC09145DSC09139P6150043
P6150044P6150045DSC09142

  Лабораторія електрики та магнетизму

 

Лабораторний практикум "Електрика і магнетизм" включає в себе 9 лабораторних робіт, кожна з яких дублюється:

 • Лабораторна робота № 31. Визначення електрорушійної сили джерела струму компенсаційним методом
 • Лабораторна робота № 32. Моделювання електричних полів за допомогою електролітичної ванни
 • Лабораторна робота № 33. Визначення діелектричної проникності діелектриків
 • Лабораторна робота № 34. Розрахунок розгалуженого електричного кола і його експериментальна перевірка
 • Лабораторна робота № 35. Дослідження роботи трьохелектродної електронної лампи
 • Лабораторна робота № 36. Дослідження електричного струму в напівпровіднику
 • Лабораторна робота № 37. Визначення індукції магнітного поля електромагніту
 • Лабораторна робота № 38. Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона
 • Лабораторна робота № 39. Вивчення магнітних властивостей феромагнетиків
P6150057 P6150058 P6150061
DSC09193DSC09188DSC09195

 

Лабораторія електростатики і постійного струму

 

Лабораторний практикум "Електростатика і постійний струм" включає в себе 10 лабораторних робіт, кожна з яких дублюється:

 • Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з приладами для вимірювання електричних величин
 • Лабораторна робота № 2. Розширення меж вимірювання амперметра і вольтметра
 • Лабораторна робота № 3. Осцилографування фізичних процесів
 • Лабораторна робота № 4. Дослідження електростатичного поля способом електростатичного моделювання
 • Лабораторна робота № 5. Визначення ємності конденсатора
 • Лабораторна робота № 6. Вивчення процесів зарядки і розрядки конденсатора
 • Лабораторна робота № 7. Розрахунок розгалуженого електричного кола і його експериментальна перевірка
 • Лабораторна робота № 8. Вимірювання опору методом мостової схеми
 • Лабораторна робота № 9. Дослідження термоелектронної емісії і визначення роботи виходу електрона з металу
 • Лабораторна робота № 10. Дослідження роботи трьохелектродної лампи
DSC09206 DSC09207 DSC09209
DSC09212DSC09214P6150042

 Лабораторія оптики

 

Лабораторний практикум "Оптика" включає в себе 9 лабораторних робіт, кожна з яких дублюється:

 • Лабораторна робота № 61. "Біпризма Френеля"
 • Лабораторна робота № 62. "Кільця Ньютона"
 • Лабораторна робота № 63. "Вивчення спектрів"
 • Лабораторна робота № 64. "Теплове випромінювання"
 • Лабораторна робота № 65. "Метод Бесселя - Вавілова"
 • Лабораторна робота № 66. "Дифракція світла"
 • Лабораторна робота № 67. "Обертання площини поляризації в магнітному полі"
 • Лабораторна робота № 68. "Отримання і дослідження поляризованого світла"
 • Лабораторна робота № 69. "Дослідження спектру випромінювання"
P6150051 P6150052 P6150049
DSC09172DSC09176DSC09178