Лабораторія механіки

Лабораторний практикум "Механіка" охоплює практично всі розділи відповідного лекційного курсу. Він включає в себе 7 лабораторних робіт, кожна з яких дублюється:

  • Лабораторна робота № 1. "Вивчення закону обертального руху твердого тіла за допомогою маятника Обербека".
  • Лабораторна робота № 2. "Зважування на аналітичних вагах і визначення щільності тіл".
  • Лабораторна робота № 3. "Визначення моменту інерції тіла за періодом крутильних коливань".
  • Лабораторна робота № 4. "Визначення коефіцієнта відновлення і часу зіткнення пружних кульок".
  • Лабораторна робота № 5. "Дослідження моменту інерції тіл різної геометричної форми".
  • Лабораторна робота № 6. "Визначення прискорення вільного падіння за допомогою фізичного маятника".
  • Лабораторна робота № 7. "Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою математичного маятника".
DSC09149 DSC09152 DSC09155
DSC09157DSC09159DSC09158