Переможцями Всеукраїнської студентської Олімпіади стали: Щербінін Олег Олегович - студент факультету ЕОМ, (диплом I ступеня, 2009 р), Карпиков Ярослав Геннадійович, студент факультету ІЕМ, (диплом I ступеня, 2010р), Кохан Юрій Володимирович, студент факультету ІЕМ, (диплом I ступеня, 2012 р.), Пажин Ілля Юрійович, студент факультету ЕОМ, (диплом I ступеня, 2013 р), Бужак Олександр Вікторович, студент містобудівельного факультету, (диплом I ступеня, 2014 р.), Кіндінова Анастасія Костянтинівна, студентка факультету ЕОМ, (диплом I ступеня, 2017 р.).

Призерами Всеукраїнської студентської Олімпіади з навчальної дисципліни “Фізика”. стали такі студенти: Терепенчук Дмитро Ігорович, студент факультету ІЕМ, (диплом ІІ ступеня , 2007 р.), Дуліна Катерина Олександрівна, студентка факультету ІЕМ, (диплом ІІ ступеня, 2008 р.), Демидов Руслан Сергійович, студент факультету МБ, (диплом ІІ ступеня, 2008 р.), а також Щербак Євген Олександрович (студент 1 курсу факультету ЕТ, диплом III ступеня, 2011р.), Троцай Аліна Віталіївна, студентка факультету ТСТ, (диплом III ступеня, 2017 р), Черкашина Олександра Олексіївна, студентка факультету ЕОМ, (диплом ІІ ступеня, 2016 р.), Олійник Аліна Валеріївна, студентка факультету ЕОМ, (диплом ІІ ступеня, 2015 р.),

Усі викладачі кафедри беруть участь у виконанні держбюджетної науково – дослідної роботи за темою “Дослідження фізичних властивостей твердих тіл.”

За результатами наукових досліджень у 2001 – 2017 рр. викладачами і аспірантами кафедри опубліковано велика кількість наукових праць, одержано 3 патенти, захищено 8 кандидатських дисертацій. Наукові праці викладачів опубліковані в таких відомих фахових наукових виданнях як: «Фізика твердого тіла», «Фізика низьких температур», «Український фізичний журнал», «Functional materials», тощо.

Результати наукових досліджень знаходять відображення в виступах з доповідями на конференціях і симпозіумах. Викладачі кафедри приймали участь у наступних міжнародних конференціях: «Сучасні проблеми квантової теорії», «Фізичні явища в твердих тілах», «Структурна релаксація в твердих тілах». Всього за 2001 – 2017 рр. викладачами і аспірантами кафедри на конференціях різного рівня зроблено велика кількість доповідей.

            На жаль в останні 5 років знову посилилося скорочення навчального навантаження. Через це кафедру уже полишили доценти кандидати фіз.-мат. наук Яценко Н.М., Оксюк Ю.Д., Сидоренко Є.Б., Любченко М.В. та аспіранти Лотник А., Коваленко Т. Відмовилися від вступу до аспірантури декілька перспективних випускників фізфаку ХНУ ім. В.Н.Каразіна.