З 1975р. кафедра фізики почала бурхливо розвиватися в усіх напрямках. В період 1980 –1992 р.р. на кафедрі вже працювало 4 доктори і 9 кандидатів наук, 2 старших викладача і 8 осіб навчально-допоміжного персоналу. Усі найбільш яскраві досягнення кафедри у навчальній, методичній, науково-дослідній роботі пов’язані саме із цим періодом її життя. У цей час друкувались підручники, різноманітні методичні вказівки, проводились інтенсивні наукові дослідження, велась підготовка  аспірантів, захищались кандидатські і 1 докторська дисертації, робились доклади на наукових конференціях, симпозіумах, школах-семінарах, друкувались наукові статті в престижних вітчизняних і закордонних наукових фізичних журналах.

У ці роки (в 1978 р.) на кафедрі фізики вперше з’явилась потужна науково-дослідна лабораторія “Акустичної спектроскопії”, створена власноручно доц. Петченко О.М., внесок якої у наукові досягнення кафедри є визначальним. Невдовзі за участю доц. Щьоткіной Т.Ю. в Академії була створена лабораторія  “Фізико-хімічних і  структурних досліджень будівельних матеріалів і конструкцій”. Крім цього з’явились і окремі наукові групи, в яких достатньо інтенсивно працювали доценти Михайлов А.Ф.,Тєржов І.І., а пізніше проф. Рабухін В.Б. Окрім наукової на кафедрі дуже помітною була і винахідницька діяльність, якою вирізнялися доценти Михайлов А.Ф., Щьоткіна Т.Ю. і проф. Рабухін В.Б.

На превеликий жаль, поступальний рух кафедри на кінець 80-х років почав сповільнюватися, а починаючи з 1990 по 2000 рік майже зовсім припинився. Це трапилось в період, коли кафедрою керував проф. Виноградов С.С. Він в перші 5 років цілковито опікувався своїм малим підприємством, а останні 5 років взагалі перебував за кордоном, де згодом і отримав ПМП. Саме в ці роки відбулись значні кадрові скорочення, матеріальна база кафедри почала різко занепадати, суттєво знизився її науковий потенціал.

Різко в Академії змінилося в ті часи відношення до самої навчальної дисципліни “Фізика”, кількість аудиторних годин із фізики суттєво скоротилось. Відтепер базової світоглядницької дисципліни “Фізика”, яка покликана формувати логічне, модельне, аналітичне мислення немає ні в школах на випускних екзаменах, ні в навчальних закладах при складанні вступних іспитів. У невеликому обсязі, протягом 1 семестру, її викладають і в ВНЗ, навіть на енергетичних факультетах.