ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

Кафедра фізики була організована в інституті в 1934 році; першим її завідувачем був Садовничій Федір Кіндратович.

 З 1940 по 1949 р.р. кафедру очолював проф. Гарбер Рувим Йосипович, а викладачами кафедри були Садовничій Ф.К. і Матусовський К.Л.

Протягом 1949 – 1960р.р. кафедрою завідував доц. Устименко Л.В.; з 1955р. на кафедрі працювали доц. Рапп Н.В. і асист. Василенко Л.Б., а з 1960р. – асист. Митеріна Н.П.

З 1960 по 1975р. завідувала кафедрою доц. Рапп Н.В. У ці роки склад кафедри поповнили такі викладачі: асистенти  Трофимова К.К.(1963р.) Новікова Н.І. (1967р.),  Михайлов А.Ф. (1967р.), Дудінова А.К. (1967р.), Маркєлова Т.А. (1967р.), доц Пилипенко Д.В. (1967р.), а  з  1968р. до них приєднались доцент Різник Г.М., а також асистенти Адольф Н.П., Демьяненко Л.І., Крупка М.Я. і Ромасько В.С.

Дещо пізніше на кафедру прийшли канд. фіз.-мат.наук, Оксюк Ю.Д. (1971р.) і асистент Аксьонова К.Ю.( 1971р.), а потім кандидати фіз.-мат. наук Сисоєв А.С. (1974р.),  Тєржов І.І. (1974р.), Петченко О.М. (1976р.), Сидоренко Є.Б., (1976р.),

У подальшому кафедрою керували доц. Пилипенко Д.В.(1976 -1977р.р.), доц. Поспєлов Л.А (1978-1979 р.), докт. фіз.-мат.н. Мітін Р.В.(1980 -1982р.), доц.Тєржов І.І. (1983-1988р.), проф.Бланк А.Я.(1988 -1990р.), проф. Виноградов С.С.(1990 -2000р.). За ці роки з’явились на кафедрі к. фіз.-мат. наук Желтоног К.С.(1978р.), к.х.н Щьоткіна Т.Ю.(1983р.) і проф. Рабухін В.Б.(1988р.).

Аналізуючи етапи  розвитку кафедри можна зазначити, що до 1975р. в основному вже були відпрацьовані навчальний процес і стиль роботи кафедри, створена певна навчальна лабораторна база з її методичним забезпеченням.  Помітний внесок в розвиток кафедри на початковому етапі внесли завідувачі кафедри проф. Гарбер Р.Й., доценти Устименко Л.В., Рапп Н.В. і Пилипенко Д.В.