Факультет Транспортних Систем та Технологій

КАФЕДРА ФІЗИКИ

2

  Кафедра фізики забезпечує фундаментальну підготовку студентів технічних факультетів Університету міського хозяйстіва імені О.М. Бекетова за курсом фізики. Викладачі кафедри фізики читають лекції, проводять практичні та лабораторні заняття, дозволяючи студентам не тільки теоретично, а й на практиці освоїти рішення деяких наукових і технічних завдань. Лабораторний фонд кафедри включає в себе шість навчальних і одну науково-дослідну лабораторію з унікальним лабораторним обладнанням, розробленим і виготовленим колективом кафедри фізики.

СКЛАД КАФЕДРИ

 

DulfanH

Дульфан Ганна Яківна

В. О. Завідувача кафедри

кандидат фіз.-мат. наук, доцент

 

Petchenko

Петченко Олександр Матвійович

доктор фіз.-мат. наук, професор

 Bezuglyi

Безуглий Анатолій Васильович

кандидат фіз.- мат. наук, доцент

Nazarenko

Назаренко Євгеній Іванович

кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Орел

Орел Євгеній Станіславович

кандидат фіз.- мат. наук, доцент

       
       
   

 DSC 00581

Ніколаєвська Яна Юріївна

методист, зав. лабораторії

 DSC 00661

Добробаба Ірина Миколаївна

ст. лаборант

  DSC 00541

Антосюк Вікторія Миколаївна

лаборант