Факультет Транспортних Систем та Технологій

КАФЕДРА ФІЗИКИ

2

Кафедра фізики забезпечує фундаментальну підготовку студентів технічних факультетів Університету міського хозяйстіва імені О. М. Бекетова за курсом фізики. Викладачі кафедри фізики читають лекції, проводять практичні та лабораторні заняття, дозволяючи студентам не тільки теоретично, а й на практиці освоїти рішення деяких наукових і технічних завдань. Лабораторний фонд кафедри включає в себе шість навчальних і одну науково-дослідну лабораторію з унікальним лабораторним обладнанням, розробленим і виготовленим колективом кафедри фізики.