НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 
P6150056 Преподаватели кафедры физики Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова кроме научных исследований в разных областях физики активно работают над повышением качества образования, ведут разработки новых форм и способов обучения. Достижения наших сотрудников были представлены на многих конференциях и в публикациях профильных журналов. 

За последние 5 лет преподаватели кафедры представили 7 докладов на 4 профильных и междисциплинарных конференциях:

  • Міжнародна науково-практична конференція “Фундаментальна освіта ХХI століття: Наука, практика, методика”, м. Харків, ХНУБА, 2013 р.
  • IV міжнародна науково-методична конференція “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”. Львів, (Національний університет) НУ “Львівська політехніка”, 2013 р.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 5-6 квітня 2014 р.
  • Міжнародна науково-методична конференція" Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу (з метою підвищення якості підготовки фахівців)" Харків: ХАДІ, 2014 р.