Окремим і дуже важливим елементом подготвка технічних фахівців є можливість на практиці перевірити і спользовать отримані в процесі навчання знання. Таку можливість студенти нашого університету отримують при виконанні лабораторних робіт. Процес виконання і здачі лабораторних робіт побудований таким чином, щоб максимально наблизити студента до умов роботи на підприємстві, як з боку порядку взаємодії з співробітниками, так і в плані виконання наукових і технічних завдань. Постановка завдання, пошук інформації і матеріалу для її виконання, звіт про виконану роботу - стандартні етапи роботи на підприємстві, і ці етапи в повній мірі представлені в процесі виконання лабораторної роботи. Важливу роль в цьому процесі відіграє забезпечення студентів якісними методичними посібниками та поясненнями до робіт, чому співробітники кафедри фізики приділяють особливу увагу. Навчально-методичні розробки та матеріали представлені на сторінці навчально-методичної літератури.

Кафедра фізики привертає до наукового співробітництва студенов 1-го курсу в рамках студентського наукового товариства (СНТ) (секція фізики). Під керівництвом викладачів студенти знайомляться з історією фізики, сучасними досягненнями і за результатами своєї роботи роблять доповіді на конференції СНТ. У 2010-2014 рр. на конференціях СНТ 119 студентами (2010 р - 25 ст., 2011 р - 29 ст., 2012 року - 22 ст., 2013 г. - 22 ст., 2014 г. - 21 ст.) був зроблений 61 доповідь .