Всі викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні держбюджетної науково - дослідної роботи за темою "Дослідження фізичних властивостей твердих тіл." За результатами наукових досліджень в 2001 - 2014 рр. викладачами і аспіран-тами кафедри опубліковано велику кількість почнемо статей, отримано 3 патенти, захищено 9 кандидатських дисертацій. Наукові праці викладачів опублікованих в таких відо-ки фахових наукових виданнях як: «Фізика твердого тіла», «Акустичний журнал», «Фізика низьких температур», «Кристалографія», «Phys. Statе Solіd»,«Листи в ЖТФ»,«Ukrainian Journal of Physics», «Functional materials», «Питання атомної науки і техніки» і інших.
Результати наукових досліджень знайшли відображення у виступах преподавате-лей на різних наукових конференціях і симпозіумах. Переподавателі кафедри прини-мали участь в наступних міжнародних конференціях: «Сучасні проблеми кван-тової теорії», «Фізичні явища в твердих тілах», «Структурна релаксація в твердих тілах» та інших.