На кафедрі фізики активно ведеться робота по розробці і впровадженню навчально-демостраціонних стендів і установок для виконання лабораторних робіт з фізики. Практично всі установки в лабораторіях кафедри збиралися, поліпшувалися і модернізувалися силами співробітників кафедри. Останнім часом були проведені роботи з проектування і виготовлення лабораторної роботи № 36 по вивченню властивостей напівпровідників і пристроїв на їх основі, лабораторної роботи № 65 по геометричній оптиці, і інших. Великий внесок у розвиток і збереження лабораторного фонду вносить навчально-допоміжний персонал кафедри фізики і особливо Анатолій Петрович Пивовар - завідувач лабораторіями. Робота по поліпшенню і модернізації лабораторного фонду кафдри покликана максимально поліпшити фундаментальну підготовку студентів нашого Університету, пристосувати їх до сучасних реалій роботи на підприємствах, дати підхід до освоєння обладнання та інноваційних технологій і техніки.