Учебно-методическая литература

В стремлении помочь студентам в освоении курса физики и выполнении лабораторных работ, силами сотрудников кафедры физики был подготовлен широкий спектр методической литературы. Ниже представлены последние наши работы:

 Методические указания к выполнению лабортаортных работ

1. Петченко, О.М. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики (розділ «Механіка») (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами: 6.170202 «Охорона праці», 6.050702 «Електромеханіка», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№2143) Скачать

2. Петченко, О.М. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика», розділ «Механіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). Скачать

3. Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика» розділ «Молекулярна фізика і термодинаміка» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»)(№2347). Скачать4. Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання за напрямками підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). Скачать

5. Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електростатика і постійний струм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання за напрямками підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). Скачать6. Сисоєв, А.С. и Безуглий, А.В. и Петченко, О.М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Загальна фізика”. Розділ “Оптика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка”)(№1147). Скачать

 

Методические указания к выполнениню виртуальных лабораторных работ

1.

Методические указания к решению задач

1.

Конспекты лекций

1.

Сейчас 56 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте